TERMOINŽENJERING-PROJEKTIRANJE

tp

“TERMOINŽENJERING-PROJEKTIRANJE” privatno je društvo s ograničenom odgovornošću za inženjering poslove, registrirano za obavljanje sljedećih poslova – djelatnosti:

 • inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti
 • izrada idejnog rješenja i projektne dokumentacije
 • izrada investicijskog programa
 • poslovi u vezi s ustupanjem građenja
 • nadzor nad izvođenjem radova
 • trgovina na veliko i posredovanje u trgovini
 • zastupanje inozemnih tvrtki
 • posredovanje u vanjskotrgovinskom prometu.

U sklopu ovih djelatnosti tvrtka je kadrovski i tehnološki opremljena te sposobna vrlo promptno i efikasno obavljati svaki zahtjev koji postavi tržište.

image001

TERMOINŽENJERING-PROJEKTIRANJE , Hvarska 1c, 10000 Zagreb, Croatia Tel: 01 6180 233 Fax: 01 3180 583
e-mail: teringpro@zg.t-com.hr

U sklopu ovog prezentiranja posebno bismo vam željeli skrenuti pozornost na ogromno iskustvo naše kuće iz različitih vidova rješavanja problematika, a koje predstavlja akumulaciju 37-godišnjeg projektantskog staža i istovremenog sudjelovanja u realizaciji projektiranih građevina. Zahvaljujući tome uspjeli smo se izdignuti iz sfere pukog, mehaničkog projektiranja i razviti vlastiti, kompleksni pristup rješavanju svakog konkretnog problema, imajući u vidu sve relevantne čimbenike, kako iz domene tehničko-ekonomskih, tako i iz estetsko-ekoloških aspekata. Osobita pozornost pri tom se pridaje postrojenjima i instalacijama građevina čija je djelatnost vezana uz čovjeka kao misaone i osjećajne jedinke koja je zapravo u konačnosti mjerilo svega. Osigurati zadovoljstvo takvoj jedinki i grupi boravkom u ugodnoj atmosferi postignutoj pravilnim tretmanom prostora građevine, jedan je od temeljnih movensa prilikom pristupa rješavanju problema.

Naravno, u fokusu našeg zanimanja i uspješnog rješavanja nalaze se i građevine gdje nije čovjek onaj koji uvjetuje pristup i način rješavanja problema, već je to tehnološki proces. Uz primarno i potpuno rješavanje često vrlo suptilnih tehnoloških zahtjeva, niti ovdje ne zaboravljamo čovjeka koji je uvijek, u većoj ili manjoj mjeri, involviran u sam proces.

I na kraju, navedimo i sve ostale probleme iz široke termotehničke oblasti koje uspješno rješavamo na naše te zadovoljstvo investitora i, što je vrlo bitno, neposrednog korisnika. Pri tom su apsolutno prisutni i ostali relevantni aspekti, i to:

 • investicijsko ulaganje
 • eksploatacijski troškovi
 • jednostavnost vođenja pogona uz maksimalnu automatizaciju
 • sigurnost pogona uz jednostavno održavanje
 • ekološka zaštita.

Napominjemo  da  je  takvu  simbiozu  humanog,  ekonomskog i tehničkog pristupa rješavanju problematike moguće steći tek dugogodišnjom praksom i izvanredno velikim iskustvom. A samo takav pristup rezultira optimalnim rješenjima. Potvrda toga dalje su navedene referentne građevine, projektirane u našoj kući i izvedene uglavnom uz našu nazočnost.

Također, želimo vam skrenuti pozornost na novu uslugu, tj. novi koncept projektiranja koji imamo u ponudi i na koji smo izuzetno ponosni.

Zajednička suradnja tvrtke Baldinistudio d.o.o. i Termoinženjering-projektiranje d.o.o., nakon duljeg perioda testiranja, implementacije i traženja odgovarajućeg partnera, urodila je plodom te smo u potpunosti uspjeli nadograditi već postojeći 3D način projektiranja i objediniti sve grane struke i ponuditi u potpunosti BIM (Building Information Modeling) način projektiranja.

BIM sustav je najnapredniji koncept u projektiranju koji objedinjuje sve struke u građevinarstvu i arhitekturi. Osnova BIM sustava je 3D model objekta koji, osim vizualne reprezentacije, u sebi sadrži i mnoge druge informacije kao što su npr. geodetske koordinate, količine materijala i elemenata, svojstva elementa (toplinska provodljivost, masa, čvrstoća…), detalji elemenata, cijene i mnoge druge informacije potrebne za izradu projektne dokumentacije i izgradnju samog objekta. Danas se BIM sustav naziva i 5D modeliranje jer osim 3D modela BIM model u sebi sadrži dodatne informacije te prilikom izgradnje objekta uz pomoć BIM sustava se prate faze izgradnje, a kasnije i održavanje objekta.

Investitori također imaju velike koristi od BIM modela. Isporukom BIM modela investitor ima uvid u stvarni izgled objekta, od samog nastajanja do konačnog izgleda. Time je omogućeno u ranoj fazi izrade dokumentacije mijenjati dizajn/koncept objekta. Eventualnom promjenom dizajna u kasnijoj fazi moguće je puno brže reagirati na gradilištu jer BIM softver automatski unosi sve promjene u BIM model. Izradom BIM modela investitor u potpunosti ima pregled i kontrolu troškova nad cjelokupnim objektom. Nelogičnosti i pogreške u projektiranju otkrivaju se prije izvođenja te time nestaju nepotrebni troškovi.

Na kraju, želimo istaknuti da smo na zadovoljstvo korisnika izradili nekoliko BIM modela za građevine veličine od 1.250 do 24.500 m2, a kako biste dobili jedan općeniti dojam koristi BIM modela, video isječke sa prilogom koji sadrži integraciju arhitekture i instalacija, proračuna statike  te   montažni plan – plan izvođenja na gradilištu vrlo rado ćemo vam prezentirati ukoliko iskažete interes za isto.

U tvrtki djeluju kvalitetni kadrovi strojarske struke, koji su niz godina projektirali, organizirali i izvodili radove na eminentnim građevinama diljem zemlje, što je vidljivo iz opisa radnog djelovanja svake odgovorne osobe.

U potpunosti propagirajući ideju da je snaga tvrtke u njezinim kadrovima i organizacijskim sposobnostima pojedinca, moto tvrtke je:

ZAJEDNO  NALAZIMO OPTIMALNA RJEŠENJA