TEHNOKOM

t2

 TEHNOKOM d.o.o. za nove tehnologije, inženjering i trgovinu, od osnivanja 1990. godine djeluje na primjeni novih tehnologija i rješenja za modernizaciju i efikasnije korištenje energije u energetskim postrojenjima i termotehničkim instalacijama te komunalnim sustavima plinoopskrbe, vodoopskrbe i odvodnje. Bavimo se projektiranjem i isporukom opreme s naglaskom na instalacije razvoda pare i povrata kondenzata i instalacijama grijanja i hlađenja putem plinskih apsorpcijskih rashladnih uređaja. U radu smo se opredijelili na racionalno korištenje energije i iznalaženje tehničkih rješenja za ostvarenje ušteda u energetskim i termotehničkim sustavima.

Učinkovita proizvodnja i racionalna potrošnja toplinske, rashladne i električne energije uz zadovoljavanje kriterija za očuvanje okoliša, kvalitetna pitka voda i smanjenje gubitaka u vodoopskrbnim sustavima, okosnica su svih naših aktivnosti i projekata.

Naš tim sastoji se od 50 zaposlenika, od toga 19 diplomiranih inženjera strojarstva i elektrotehnike, diplomiranih ekonomista te informatičara i tehničara. Visoka stručnost i motiviranost svih članova tima najveća je vrijednost tvrtke. U svakodnevnom radu postavili smo visoke kriterije, a postižemo ih kontiniranim organizacijskim poboljšanjima, usavršavanjima naših stručnjaka i ulaganjima u radnu infrastrukturu i informatičke alate. Dosadašnje reference jamstvo su kvalitetne i korektne poslovne suradnje, od kojih kao reference izdvajamo: PLIVA, INA, PODRAVKA, HEP-TERMOELEKTRANE, IPK OSIJEK, SIRELA, DUKAT, ZVIJEZDA TVORNICA ULJA, SOLANA PAG, BADEL, VINDIJA,  FRANCK, KARLOVAČKA I ZAGREBAČKA PIVOVARA, BROD PLIN, itd.

Sustav kvalitete Tehnokoma u skladu je sa 10CFR50 Appendix Bcode  i certificiran je standardom EN ISO 9001:2008.

PROJEKTIRANJE, KONZALTING I INŽENJERING

 • Studije izvodljivosti i investicijske studije po metodologiji Svjetske banke
 • Idejni, glavni i izvedbeni projekti
 • Nostrifikacija projekata izrađenih u inozemstvu
 • Nadzor nad gradnjom
 • Izgradnja po sistemu “ključ u ruke”

ENERGETIKA

 • Kogeneracija i trigeneracija – sustavi za istodobnu proizvodnju električne, toplinske i rashladne energije iz istog energenta
 • Plinski apsorpcijski rashladni uređaji i dizalice topline bez freona, vanjske kotlovnice
 • Obnovljivi izvori energije
 • Automatizacija industrijskih kotlovnica, optimiranje sustava pare i kondenzata
 • Armature za paru i kondenzat
 • Postrojenja za kemijsku pripremu pitke i kotlovske napojne vode

VODA I ODVODNJA

 • Armatura i regulacijska oprema za izgradnju vodoopskrbnih sustava
 • Snimanje i analiza vodoopskrbnih mreža
 • Rješenja za smanjenje gubitaka pitke vode