Šibenik

banner_1

Projekt Šibenik – označava plinofikacijsko kogeneracijsko postrojenje na biomasu (komina masline) ukupne priključne snage, Qel = 1795 kW, Qt = 2770 kW u industrijskoj zoni Podi u Šibeniku.

Osnovna namjena kogeneracijskog postrojenja je proizvodnja električne i toplinske energije iz biomase za kupca HEP – Hrvatska elektroprivreda d.d. (električna energija) odnosno i za ostale potencijalne kupce u industrijskoj zoni Podi.

Kogeneracijsko postrojenje obuhvaćat će sljedeće cjeline:

  • Operativno skladište i transportni sustav
  • Plinifikatore, odnosno reaktore za uplinjavanje, s kompletnom pratećom opremom, hladnjacima, filterima, analizatorima, bakljom i automatikom
  • Plinski motor i generator
  • Trafostanicu i
  • Prateće objekte, radionicu, soba za upravljanje i toplinsku podstanicu.

Projekt će uključivati adekvatno zbrinjavanje komine kao i pripadajuću tehnološku vodu.

Početak rada kogeneracijskog postrojenja očekuje se u prvom kvartalu 2019. godine.