ESCO model

se

ESCO (engl. Energy Service Company) je naziv za tvrtku i poslovni model koji uključuje planiranje, izvođenje i financiranje projekata energetske učinkovitosti, a financira se kroz uštede koje se ostvare u korištenju i održavanju objekata. Pojednostavljeno, klijenti ESCO tvrtki ostvaruju uštede bez ulaganja i financijskog rizika.

Definicija prema EU direktivi 2006/32: ESCO (Energy Service Company) ESCO objašnjava kao fizičku ili pravnu osoba koja pruža energetske usluge i/ili druge mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti u objektu ili prostorijama korisnika i pri tom preuzima do određene mjere financijski rizik. Plaćanje pruženih usluga (u cijelosti ili djelomično) temelji se na postignutim poboljšanjima energetske učinkovitosti i ispunjenju drugih dogovorenih kriterija glede ostvarenih postignuća.

RH je Zakonom o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji prihvatila definiciju prema EU direktivi.