Belišće 2

banner_1

Projekt Belišće 2 – označava plinofikacijsko kogeneracijsko postrojenje na biomasu (drvnu sječku) ukupne priključne snage, Qel = 1170 kW, Qt = 1477 kW, koje iz drvne sječke proizvodi sintetski plin za pokretanje motora i generatora.

Osnovna namjena kogeneracijskog postrojenja je proizvodnja električne i toplinske energije iz biomase primarno za kupce HEP – Hrvatska elektroprivreda d.d. (električna energija) i HF – Harburg-Freudenberger Belišće d.o.o. (toplinska energija), odnosno i za ostale potencijalne kupce u industrijskoj zoni Belišće. Na osnovi potreba HF-a za toplinskom energijom, dimenzionirano je ukupno energetsko postrojenje koje će raditi cijelu godinu (minimalno 7.800 sati) uz odgovarajuće parametre iskoristivosti i funkcionalnosti ukupnog modela financiranja.

Kogeneracijsko postrojenje će se izgraditi u blizini Belišća 1, a obuhvaćat će sljedeće cjeline:

  • Operativno skladište i transportni sustav drvne sječke
  • Plinifikatore, odnosno reaktore za uplinjavanje, s kompletnom pratećom opremom, hladnjacima, filterima, analizatorima, bakljom i automatikom
  • Plinski motor i generator
  • Trafostanicu i
  • Prateće objekte, radionicu, soba za upravljanje i toplinsku podstanicu.

Početak rada kogeneracijskog postrojenja očekuje se u prvom kvartalu 2018. godine.